Disseny

Imagen Disseny

Disseny de transparències per a presentacions presencials, virtuals i híbrides amb imatges d’alta qualitat reforçades amb missatges curts que segueixen un fil argumental per a transmetre la informació d’una forma estructurada, senzilla i clara.

Altres entrades d'interés

Bibliografia sobre presentacions (# 7 de Setembre de 2020)

Presentació?… no gràcies (# 20 de Novembre de 2020)

Tribologia, Lubricació i … Breviora (# 15 de Maig de 2020)